Wodzisław Śląski

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego (UM)
 • Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
  • 44-300 Wodzisław Śląski
  • ul. Bogumińska 2
  • Tel.: +48 32 453-97-10
  • www.wodzislaw.upow.gov.pl
  • E-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim (PUP)
  • 44-300 Wodzisław Śląski
  • ul. Michalskiego 12
  • Tel.: +48 32 455-46-78
  • www.pup-wodzislaw.pl
  • E-mail: kawo@praca.gov.pl
 • Miejski Klub Sportowy "Odra" Wodzisław Śląski (MKS)
 • Polskie Koleje Państwowe (PKP)
 • Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim (US)
  • 44-300 Wodzisław Śląski
  • ul. Głowackiego 4
  • Tel.: +48 32 455-31-53
  • E-mail: us2432@sl.mofnet.gov.pl
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (ZST)
  • 44-300 Wodzisław Śląski
  • ul. Pszowska 92
  • Tel.: +48 32 456-27-20
  • www.zstwodzislaw.net
  • E-mail: zst@zstwodzislaw.net
 • Wodzisławskie Centrum Kultury (WCK)
  • 44-300 Wodzisław Śląski
  • ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17
  • Tel.: +48 32 455-48-55
  • www.wck.wodzislaw.pl
  • E-mail: impresariat@wck.wodzislaw.pl
  • NIP: 647-051-41-71
 • Wyższa Szkoła Humanistoczno-Ekonomiczna (WSHE)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • 44-300 Wodzisław Śląski
  • ul. Witosa 30
  • Tel.: +48 32 459-27-00
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)
  • 44-300 Wodzisław Śląski
  • ul. Gałczyńskiego 1
  • Tel./fax: +48 32 455-35-93
  • www.cku.wodzislaw.pl
  • E-mail: cku@cku.wodzislaw.pl

O Wodzisławiu Śląskim

Miasto powiatowe w województwie śląskim, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Leśnicą (prawy dopływ Olzy), w ROW. 49 tysięcy mieszkańców (2006).

Ośrodek różnorodnego przemysłu w Wodzisławskiej Strefie Aktywności Gospodarczej (utworzona w celu złagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa węglowego); dominująca rola tego sektora wydobywczego została utracona w latach 90. XX w. zarówno w wyniku likwidacji części potencjału produkcyjnego, jak i wskutek wyłączenia dzielnic Rydułtowy i Radlin; przemysł spożywczy ("Agro" Wodzisław Śląski, młyn), metalowy (odlewnia), drzewny (tartak, fabryka mebli), materiałów budowlanych (cegielnie), obuwniczy; rozwinięte rzemiosło; węzeł drogowy (do Jastrzębia Zdroju, Żor, Raciborza) na szlaku (kolejowym i drogowym) z Rybnika do przejścia granicznego w Chałupkach i dalej do Ostrawy (Czechy); Wojewódzki Szpital Chorób Płuc; działają: Wodzisławski Miejski Ośrodek Kultury "Centrum", Muzeum Regionalne, galerie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej; kluby sportowe, w tym MKS Odra Wodzisław (piłka nożna), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (kryta pływalnia, ośrodek jazdy konnej w Kokoszycach); członek Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (Euroregion Silesia); współpraca partnerska z: czeskim miastem Karwina, niemieckim Gladbeck, francuskim Sallumines, tureckim Alanya.

Historyczne Stare Miasto, od którego na północ ulokowało się Nowe Miasto, cechuje układ owalnicowy z centralnie położonym rynkiem otoczonym kamienicami podcieniowymi; między pozostałymi dzielnicami rozciągają się duże powierzchnie użytków rolnych, terenów kolejowych i przemysłowych, w tym nieużytków kopalnianych (hałdy, zapadliska); zabudowa różnorodna - współczesne dzielnice domków jednorodzinnych i osiedla bloków mieszkalnych (np. XXX-lecia, Dąbrówki i Piasta); we wschodniej części Wodzisławia Śląskiego duży park z ośrodkiem wypoczynkowym Balaton.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

Ślady osadnictwa od neolitu; wczesnośredniowieczny gród obronny na szlaku handlowym z Czech na Śląsk; spalony 1241 przez Tatarów; miasto założone 1257 pod nazwą Włodzisław (od XVII w. Wodzisław, forma zgermanizowana Loslau); należał do Piastów śląskich; od 1327 pod zwierzchnictwem Czech, 1336 nadany książętom opawskim, od 1521 w rękach księcia opolskiego Jana; 1532-1860 stolica państewka stanowego; od 1526 w monarchii Habsburgów, XV-XV1I1 w. mary ośrodek rzemieślniczy i handlu rybami; od 1742 w państwie pruskim, 1810-11 powstanie chłopskie pod dowództwem J. Bierna, stłumione przez wojsko; w XIX w, w okolicy rozwój górnictwa węglowego; udział mieszkańców w powstaniach śląskich 1919-21; od 1922 w Polsce. Podczas okupacji niemieckiej 1939-45 wcielony do III Rzeszy; 1942-45 działalność AK, 1945-46 WiN; 1945 zniszczony w ok. 80%, odbudowany. W1954-75 i od 1999 siedziba powiatu; do Wodzisławia Śląskiego włączono: 1973 Wilchwy, 1975 Radlin (wyłączony 1997), Pszów (wyłączony 1994) i Rydułtowy (wyłączone 1992).

Zabytki:

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Garb Wodzisławski

Garb Wodzisławski (część Niecki Nidziańskiej). Obszar o charakterystycznej rozciągłości z południowego wschodu na północny zachód, stosunkowo płaski, z kulminacjami przekraczającymi 320 m n.p.m., w dużej części pokryty lessami. Użytkowanie rolnicze z powierzchniami leśnymi i ciekawymi stanowiskami objętymi ochroną. Dostrzegalna antropopresja osadnicza.

Źródło:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Wodzisław Śląski w liczbach

Powierzchnia miasta 49,5 km2 (4 951 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 49 319
Liczba urodzeń w 2006 roku 461
Liczba zgonów w 2006 roku 442
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 593
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 689
Ilość osób, które pracują 8 712
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 2 369
Ilość książek w miejskich bibliotekach 239 929 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 53 (o średniej powierzchni 161,5 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 97
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 3 817
Dochody miasta (gminy) 88 824 756,02 zł
Wydatki miasta (gminy) 90 867 700,79 zł
Średnia pensja w powiecie wodzisławskim 1 974,66 zł (co stanowi 74,9% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie wodzisławskim 48 137
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 9,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl